ບໍລິສັດສະແດງ

ບໍ​ລິ​ສັດ (1​)

ການຕ້ອນຮັບຂອງບໍລິສັດ

ບໍ​ລິ​ສັດ (8​)

ສູນ R&D

ບໍ​ລິ​ສັດ (7​)

ຫ້ອງສະອາດ

ບໍ​ລິ​ສັດ (5​)

ການຜະລິດ Peptide ແບບກຳນົດເອງ

ບໍ​ລິ​ສັດ (4​)

ການຊຳລະລ້າງ Peptide ແບບກຳນົດເອງ

ບໍ​ລິ​ສັດ (10​)

ການສັງເຄາະລະດັບປານກາງ

ບໍ​ລິ​ສັດ (2​)

HPLC

ບໍ​ລິ​ສັດ (3​)

ຖັນການຊໍາລະລ້າງ

ບໍ​ລິ​ສັດ (9​)

ເຄື່ອງວິເຄາະການກວດກາຄຸນນະພາບ